Elever udfordres kreativt udenfor   

En kølig skarp morgensol sender de kreative og skaberivrige elever afsted mod de udendørs værksteder, som kunstnergruppen Bureau Detours har strøet ud over haven ved Heerup Museum. I løbet af kort tid er der fuld gang i klipsemaskine, hammer og limpistol. Fantasifulde skralde-relieffer tager form som udtryk for elevernes forståelse af byen og dens indbyggere.  

”Vi skal lave en legeplads”, fortæller en rødkindet elev glad, “og vi laver en hund på stylter og en altankasse” bryder en anden ind. Eleverne arbejder i Heerup Museums gentænkning af de populære kunst-værksteder for skoleklasser med elementerne byen, cyklen og værkstedet. Tanker som er hentet fra kunstneren Henry Heerups cykeltur til hans haveatelier i Rødovre, hvor de mange finurlige skraldemodeller, stenskulpturer og andre kunstværker er blevet til. 

De uddelte roller synliggør for eleverne, at alle har en plads i gruppens fællesskab. Værktøjsministeren giver sin viden om brug af strips og klips videre til de andre i gruppen. Skraldeministeren har valgt det skrald, gruppen skal arbejde med ud fra kategorier som Skrald med en fed lyd eller skrald med en flot form – og Infoministeren står klar med inspirerende ord og tanker om skraldekunstens budskab. 

Spørger man lærerne, giver Heerups Museums kreative værksted udenfor i haven eleverne noget helt andet end den almindelige klasseundervisning. Der er ingen bekymring for, at timerne går fra fx matematik eller dansk, da eleverne får så meget andet med sig hjem denne dag, ikke mindst en bevidsthed om fælleskabets betydning for den by vi deler i hverdagen. ”Det er skønt for eleverne at komme ud og møde anderledes ideer og tanker – noget som sætter fantasien i gang og skaber nye dynamikker i klassen”, forklarer en lærer fra Valhøj Skole. 

Ny Carlsberg Fondets Covid 19 særpulje

Heerups have-værksted ved Heerup Museum er blevet til med midler fra Ny Carlsberg Fondets særlige Covid 19 pulje, som netop nu er med til at kickstarte kulturen efter en barsk nedlukning. 

Heerup Museum har en lang tradition for at tilbyde kreative værksteder – som en integreret del af formidlingen af kunstneren Henry Heerups liv og kunst. Målet med projektet i haven er at gentænke både indhold og metode af museets populære værkstedsforløb. Med inspiration fra Heerups utrættelige arbejde udenfor i sin have på Kamstrupvej i Rødovre tilsættes kunstundervisningen en god portion frisk luft og natur samt meget mere plads til at bruge kroppen. Elever i have-værkstedet kan derfor arbejde med langt større formater og med andre slags værktøj, og der kan arbejdes langt bedre med gruppedynamik og hensynstagen til den enkelte elev. 

Heerups kunstneriske projekt repræsenterer en stor ydmyghed overfor selve den kunstneriske skabelse, og han praktiserede livet igennem en udtalt demokratisk opfattelse af kunsten som et fælles anliggende. Heerup opfordrede således så tidligt som 1934 ydmygt os alle til at prøve kræfter med skraldekunsten; “Vend Skraldebøtten i Vejret og Vrag”, som han sagde. Dette er også afsættet for Heerups Museums måde at drive kulturinstitution på. Kunsten er i øjenhøjde, og vi skal involvere os i dens processer, så den bliver nærværende og vedkommende. Det er med andre ord ikke nok, at vi lytter og ser, vi skal selv have materialerne i hånden og sætte vores fantasi i spil. 

”Kontor for omveje” 

Kunstnergruppen Bureau Detours, på dansk ”kontoret for omveje”, er en dansk kunstnergruppe med afstikkere i Frankrig, Norge og Holland. Gruppen består af op mod 100 mere eller mindre løst tilknyttede personer fra mange faggrupper som eksempelvis billedkunst, design, arkitektur og byplanlægning. Denne mangfoldighed giver Bureau Detours en stor fleksibilitet og gør dem velegnet til at gå ind i såvel store som mindre projekter. På forholdsvist kort tid udvikler og bygger de sociale miljøer i det offentlige rum – gerne i tæt samarbejde med lokale aktører og borgere. 

Bureau Detours arbejder oftest i krydsfeltet mellem natur og by og skaber grønne oaser i byen eller bymæssige strukturer i naturen. Deres fantasifulde, ofte skæve og anderledes konstruktioner inviterer på forskellig vis til interaktion og deltagelse, uanset om der tale om en anderledes festivalsscene, en sjov byhave eller et transportabelt kulturhus. Bureau Detours benytter sig i vid udstrækning af genbrugsmaterialer, og deres konstruktioner har ofte en midlertidighed over sig, der udspringer af de rå materialer og de mange formmæssige eksperimenter. Deres sociale rum er skabt til at bane vejen for nye måder at være på og bliver ofte slidt op.  

BYEN – CYKLEN – VÆRKSTEDET 

Det første værkstedsforløb, der prøves af i Heerup Museums have, tematiserer byens som fælles oplevelse og ramme. Målgruppen er 3.-6. klasse, men på sigt vil værkstedet kunne benyttes også af andre klassetrin, foreninger og private grupper. Et hovedfokus i det aktuelle værkstedsforløb er at sammentænke metode og indhold således, at fx elevernes bevægelser fra skraldebunken til værkstedet både har en praktisk funktion og en indholdsmæssig betydning. Det tre timer lange forløb tematiserer hhv. BYEN, CYKLEN OG VÆRKSTEDET – begreber som spejler Heerups daglige cykeltur fra hjemmet i Vanløse til haven i Rødovre, hvor han skabte størstedelen af sin kunst. 

BYEN er både Bureau Detours’ fysiske og fantasifulde trækonstruktioner og det fællesskab, der dannes i små grupper. Eleverne får alle en særlige rolle som hhv. Værktøjsminister, Skraldeminister eller Ideminister. Rollerne er med til at strukturere det kreative arbejde og giver samtidigt eleverne en oplevelse af, at alle har noget at bidrage til det fælles med.  

CYKLEN var Heerups foretrukne transportmiddel, og der var ofte både stenskulpturer og genbrugsmaterialer med på turen. Med årene blev Heerups cykel et symbol på frihed til at skabe. Eleverne vil bruge en cykellignende vogn til at transportere værktøj fra Værktøjsministeriet, skrald fra Skraldeministeriet og ideer fra Idéministeriet til deres værksted og gentager derved i overført betydning Heerups ”Livsvej”.

Heerup foretrak livet igennem naturen som VÆRKSTED. Hans huggepladser var ofte træstubbe, og træernes grene måtte indimellem gøre det ud for staffeli. De små åbne værksteder ved Heerup Museum gør det muligt for eleverne at opleve glæden ved at arbejde udenfor, hvor vind og vejr, fuglesang og planter blander sig med inspiration og sanselighed. Udenfor er der højt til loftet og plads til at bruge kroppen på andre måder end i klasselokalet. Dette giver gode betingelser for at få luft under fantasiens vinger.