Målgruppe: 3.-6. kl.

Varighed: kl. 9-12 eller 10-13 på Heerup Museum + ca. 1 times forberedelse på skolen

Pris: 1150 kr. (nedsat pris 700 kr. for skoler i Rødovre Kommune)

Nb. prisstigning i 2024 til 1200 kr. og 725 kr. for RK skoler

Periode: fra d. 4. september til d. 13. oktober 2023 og fra d. 2. april til d. 31. maj 2024

Trænger din klasse til kreativitet, frisk luft og gode fælles oplevelser? Heerup Museum har sammen med kunstnergruppen Bureau Detours skabt et nyt udendørs kunstværksted – inspireret af Henry Heerups arbejde i haven på Kamstrupvej i Rødovre. Forløbet består dels af forberedende videomateriale, som er lige til at afspille i undervisningen – dels af et tre timers kreativt værksted i inspirerende omgivelser, hvor klassen får mulighed for at være sammen på nye måder og arbejde nysgerrigt med skraldekunst. Der skrues op for den frie fantasi og kreativt teamwork, når børnene får sjove ministerroller og træder ind i en anderledes fortælling om Heerups kunst, men også om bæredygtighed og byen som fælles erfaringsrum.

Kontakt Heerup Museum på heerupmuseum@rk.dk eller tlf. 3637 8700 hvis du vil booke forløbet HEERUP, BYEN & FÆLLESSKABER.

Intro på skolen 

Forløbet sættes i gang ved hjælp af en tilsendt intropakke med lærervejledning og videomateriale, hvor klassen møder Heerup Museums kunstformidler, ser billeder fra Henry Heerups liv og virke og hører mere om BYEN, CYKLEN og VÆRKSTEDET – tre tematiske nøgleord som både spejler Heerups cykelture til og fra værkstedet på Kamstrupvej og udgør den overordnede ramme for klassens kreative arbejde.

BYEN er et fælles rum, som eleverne kender fra deres dagligdag, men BYEN er også en betegnelse for det kreative miljø, Bureau Detours har bygget i museumshaven – en slags “by i byen” som eleverne bliver medskabere af, når de i grupper skal omsætte forestillinger om det gode liv i byen til fantasifulde skraldekunstværker, der til slut bliver en del af BYENs samlede udtryk.

I BYEN vil klassen møde tre Ministerier – Værktøjsministeriet, Skraldeministeriet og Idéministeriet – som bliver en vigtig del af deres arbejdsproces. På baggrund af covid-19 situationen er introduktionen til forløbet lavet som små video præsentationer, der slår by- og genbrugstemaet an, fortæller om ministerierne og guider til de nødvendige forberedelser inden værkstedsdelen.

Før besøget på Heerup Museum skal alle elever nemlig inddeles i grupper og Ministerroller med forskellige ansvarsområder og opgaver, som hjælper til at strukturere det kreative arbejde og understøtte oplevelsen af fællesskab. Hver elev skal også udfylde et Ministerkort, som medbringes på museet. Det fortæller vi meget mere om i intropakken, som indeholder:

  • Et link til filmen “HEERUP & BYENS FÆLLESSKABER” (ca. 15 min) hvor klassen får en billedbåret introduktion til Heerups skraldekunst og hans særlige måde at bidrage til sin by og dens fælleskaber på. Her præsenteres også de tre nøgleord BYEN – CYKLEN – VÆRKSTEDET, som danner bindeled mellem Heerup, Bureau Detours og elevernes kreative arbejde. 
  • Et sæt med Ministerkort som udfyldes i klassen og medbringes på museet. 
  • Et link til filmen “BYENS MINISTERIER” (ca. 10 min) hvor klassen introduceres til de forskellige ministerroller og ministerkort, og vi løfter sløret for de gode oplevelser, der venter eleverne i forløbet på museet. 

Kreativt værksted 

I værkstedsdelen på Heerup Museum bliver den viden, eleverne har tilegnet sig i klassens forberedelse, sat i spil, når de inviteres til at arbejde med kunsten udenfor i naturen og med masser af plads til bevægelse og frisk luft – helt i Heerups ånd! Museets kunstformidler byder til at starte med klassen velkommen i BYEN og præsenterer både dagens program og de forskellige Ministerier og Ministerroller, som eleverne skal arbejde ud fra. Sammen taler vi om, hvad en by er og, hvordan alle i gruppen bidrager til det fælles projekt. 

Når klassen har set BYEN og de forskellige Ministerier, skal hver gruppe pakke deres CYKEL med henholdsvis værktøj, skraldematerialer og ideer. CYKLEN var Heerups foretrukne transportmiddel, og der var ofte både stenskulpturer og genbrugsmaterialer med på turen. Hver gruppe får en cykellignende vogn, som de forskellige ministre bruger til at transportere værktøj fra Værktøjsministeriet, skrald fra Skraldeministeriet og ideer fra Idéministeriet til deres VÆRKSTED, og på den måde gentager de i overført betydning Heerups praksis. 

VÆRKSTEDET er gruppens sted, og her bygger de med med vejledning fra Heerup Museums kunstformidler et fælles relief af genbrugsmaterialer, som tematiserer BYEN og dens fællesskaber. Gruppen kan vælge at bygge ud fra tanker om de mennesker og steder, som findes i en by, men de kan også udtrykke følelser og oplevelser eller måske drømme om, hvordan en by kunne være. Hver gruppes skralderelief vil være inspireret af de ord eller emner, Idéministeren har valgt, men alle i gruppen er med til at skabe det endelige resultat. 

De fire VÆRKSTEDER, grupperne arbejder i, omkranser byens ”torv”. På torvet tænder vi et mindre bål at varme os på, og her mødes vi alle til frokostpause ca. 10.30. Strukturen i BYEN med de tre ministerier, de fire værksteder og torvet giver et naturligt rum for bevægelse og derved muligheder for nye og anderledes relationer, hvilket er en væsentlig pointe i forløbet.  

Undervejs er der fokus på elevernes samarbejde og gode budskaber, men også på genbrug, da materialer er en ressource, og vi lærer af at genbruge. Ved hjælp af elevernes skraldekunst vil både de brugte ting og selve BYEN få nyt liv samtidig med, at vi passer på miljøet, bruger kroppen og nærer fantasien. Dagen afsluttes med, at grupperne indsætter deres fantasifulde skralderelieffer i BYEN og præsenterer dem for resten af klassen, således at vi kan få indblik i børnenes tanker om det gode liv i byen.