Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 770 kr. (350 kr. for skoler i Rødovre Kommune)

Nb! I 2024 er prisen 800 kr. (375 kr. for skoler i Rødovre Kommune)

Periode: 29. september 2023 – 25. februar 2024

Vores identitet udvikles gennem hele livet og knytter sig både til os selv og til de fællesskaber og kulturer, vi indgår i. I kunsten er især portrættet en måde at skildre ens egen – eller andres – identitet på via forskellige virkemidler.Både hos Henry Heerup og Julie Nord optræder symboler som identitetsskabende markører i spændingsfeltet mellem fantasi og virkelighed. Hvad enten identiteten er forankret i individets følelser og tanker eller i samfundets systemer og normer, så spiller symboler en vigtig rolle som små veje ind i, hvordan identitet kan konstrueres og dekonstrueres.

I værkstedsforløbet Identitet & portrætter oplever klassen udstillingen SOL OG MÅNE sammen med en kunstformidler, der sætter fokus på udvalgte værker af Henry Heerup og Julie Nord. Sammen undersøger vi, hvordan begge kunstnere på hver deres måde anvender identitetsskabende symboler i deres grafiske universer, og hvilken slags symboler de specifikt inddrager. Er der f.eks. tale om symboler fra religionens, eventyrets eller kunsthistoriens arena eller måske symboler fra fremmede kulturer eller hverdagens arkiv? Undervejs snakker vi om, hvad de forskellige symboler gør ved os som beskuer og hvilke problematikker, der evt. kan opstå, når man dykker ned under symbolernes overflade.

Herefter skal vi omsætte inspirationen fra Heerup og Julie Nord og lave vores egne linoleumstryk i museets kreative værksted. Klassen skal komponere og snitte personlige selvportrætter, hvor de trækker på de overvejelser, vi har gjort os i udstillingen og sætter deres egen identitet i scene ved hjælp af symboler. Sammen gennemgår vi, hvordan den bløde linoleumsplade bearbejdes med skæreværktøjet, hvordan man forholder sig til baggrund og spejlvendte motiver samt, hvordan eleverne kan tilføre elementer som f.eks. symboler, dekorative detaljer eller betydningsfulde ord. Til sidst trykkes det færdige motiv på silkepapir, og de personlige linoleumssnit og trykstokke tages med hjem og kan evt. udstilles i klassen.