Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Heerup Museum. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Heerup Museum

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Heerup Museum. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra Heerup Museum anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med PostNord Danmark, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Heerup Museum. Levering til købers adresse i Danmark, vil derfor ske inden for det antal hverdage PostNord oplyser. Oplyste leveringstidspunkt fra leverandør er vejledende og længere leveringstid må påregnes f.eks. op til højtider.

Risikoen for varerne

Risikoen for varer bestilt hos Heerup Museum overgår til køber, når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side. Husk at gemme original emballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation

Heerup Museum yder, ifølge købeloven, 2 års reklamationsret fra fakturadato – dog med forbehold for varens holdbarhed samt korrekt brug og opbevaring af varen. Du vil i tilfælde af berettiget reklamation blive tilbudt en ny tilsvarende vare. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Heerup Museum.
Hvis køber vil påberåbe sig en fejl/mangel, skal køber straks, efter at manglen/fejlen er eller burde være opdaget, give Heerup Museum meddelelse herom samt skriftligt anføre, hvori fejlen/manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget fejlen/manglen, og denne ikke har reklameret som anført, kan køber ikke på et senere tidspunkt gøre fejlen/manglen gældende.

Ved returnering af en reklamationsvare skal kopi af faktura altid medsendes.

Fortrydelsesret

Heerup Museum yder 14 dages fortrydelsesret gældende fra den dag, du modtager varen. Fortryder du købet, skal Heerup Museum underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet eller ved at returnere varen til Heerup Museum, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Pris og betaling

På Heerup Museums webshop har du mulighed for at betale med Dankort. Porto udgør kr. 50,- inkl. moms for alle bestillinger.