Da Rødovre Kommune i 1995 sagde ja tak til en større donation af Heerup værker og personlige genstande fra kunstnerens enke Marion Heerup, stod det klart, at det ikke var muligt at oprette et museum i det, der engang var Heerups arbejdsplads og have. Istedet søgte man et sted i Rødovre med samme folkelige forankring og fandt det i medborgerhuset Rødovregaard.

Det nye museum for den lokalt forankrede, men internationalt kendte kunstner Henry Heerup, blev tegnet af arkitekt, m.a.a. Bernd Kjelland. Det samlede areal er 425 m2. Bygningen indeholder 200 m2 udstillingssale, indgangsparti med museumbutik, toiletforhold samt et kældermagasin på 150 m2. Arkitekt Bernd Kjelland har arbejdet intenst med lysforholdene. Dagslyset i udstillingssalen falder ind gennem et rytterlys i tagets øverste del. Lyset fra nord er oftest et køligt lys, hvorimod lyset fra sydsiden indeholder det varme lys. I rytterlyset er placeret langsgående lameller på ca. 4 meter, der er bevægelige. Således kan det kolde og det varme lys blandes.

Rødovregaard er den sidste store gård, der er tilbage af den gamle Rødovre landsby. Gården har tilhørt den samme slægt i næsten 200 år. Siden 1770 har fire generationer af familien Sørensen haft ejendommen, hvis jorde strakte sig fra Roskildevej i syd til den nuværende Rødovre Parkvej i nord. I 1967 købte Rødovre Kommune gården, overtog i 1976 brugsretten, renoverede bygningen og lod den indrette til medborgerhus. I dag er Rødovregaard et levende aktivitetshus, hvor kommunens foreninger gratis kan låne lokaler til afholdelse af kulturelle arrangementer.

Den 1. maj 2000 indviedes det nye museum for den folkekære kunstner Henry Heerup i Rødovre. Hurtigt måtte museet dog lukkes igen på grund af uforudsete fugtproblemer, hvilket gør, at Heerup Museum figurerer i diverse quiz’er som det museum, der både åbnede og lukkede same dag! Da museet genåbnede 20. januar 2001 stod omtrent 4000 besøgende på én weekend i kø for at opleve åbningsudstillingen “Heerup Museum – Maleri, grafik, skulptur”.

Heerup Museets Venner er en forening for kunstinteresserede, der støtter Heerup Museum. Venneforeningen på Heerup Museum blev stiftet den 14. december 1999 med det formål at udbrede kendskabet til Henry Heerup og samle medlemmer om aktiviteter, der understøtter og supplerer museets arbejde.

Medlemsfordele

  • Som medlem af Heerup Museets Venner får du fri entré til skiftende udstillinger hele året rundt
  • Rabat på flere arrangementer
  • 10% rabat i Museumsbutikken på udvalgte varer
  • Gratis adgang til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum i Herning
  • Heerup Museets Venner udsender desuden invitationer til ferniseringer på Heerup Museums skiftende udstillinger

Skriv dig desuden op til Heerup Museums NYHEDSBREV via formularen på museets hjemmeside og bliv én af de første til at få informationer om museets og foreningens aktiviteter.

Venneforeningens bestyrelse

Foreningen vælger en bestyrelse, som i løbet af året tager initiativer til forskellige arrangementer for medlemmerne, fx festligholdelse af Heerups fødselsdag 4. november. Bestyrelsen samarbejder også med museets ledelse og museets bestyrelse ved den praktiske afvikling af mange arrangementer.

Foreningens formål og vedvægter kan fås i sin fulde længde ved henvendelse til formanden.

Indflydelse på Museets arbejde

Heerup Museets Venner har to repræsentanter i museets bestyrelse. Har du lyst til at være med til at præge museets arbejde fremover, er bestyrelsesarbejdet måske noget for dig? Bestyrelsen lytter til ideer og tanker fra Heerup Museets Venner og tager foreningen med på råd i en række beslutninger.

Formand for venneforeningen:
Ruth Mørch
Tlf: 36 47 04 61
e-mail: ruth.moerch@gmail.com

PRIS

140 kr. om året at være medlem af Heerup Museets Venner

235 kr. om året for samlevende og ægtepar

Indmeldelse sker ved at skrive til Hans Ole Sørensen heerupsvenner@gmail.com
eller ved betale direkte i Museumsbutikken ved dit næste besøg.

Heerup Museum er en selvejende institution med tilknytning til og tilskud fra Rødovre Kommune. Museet varetager Rødovre Kommunes samling af kunstværker og effekter knyttet til Henry Heerup. Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling vil museet udbrede kendskabet til Heerups liv og værk, samt bevirke en fortsat undersøgelse af kunstnerens rolle for såvel datidens som nutidens kunst og kultur.

Museet er et ud af en lang række personmuseer i Danmark, så som H.C. Andersens Hus, Karen Blixen Museum, Storm P Museum, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum og mange andre. Fælles for personmuseerne er den grundlæggende biografiske fortælling om én persons, ofte en kunstners, liv og værk. På Heerup Museum betyder det, at det ikke alene er Heerups værker, der er i centrum, men ligeså Heerups indstilling til livet, hans store integritet, rolle i samfundet og dennes betydning for eftertiden.

Heerup Museum er godt forankret i Rødovre. Museet har egen bestyrelse bestående af 6 medlemmer:

  • Pia Hess Larsen, udpeget formand af kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune
  • Marianne Christensen, udpeget af kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune
  • Ruth Mørch og Anne Lise Fich er repræsentanter for Heerup Museets Venner
  • Repræsentant for erhvervslivet; vacant
  • Anita Hartelius er repræsentant med kunstfaglig baggrund

Janna Lund er museumsleder på Heerup Museum og mag. art. i Kunsthistorie. Den daglige drift varetages sammen med en håndfuld dygtige medarbejdere Gerda Skovgaard, Christina Ladefoged Klestrup Hansen, Alberte Charlotte Vogel Willemoës, Bolette Linde-Fleron og Iben Balslev. Dertil kommer en gruppe af uundværlige frivillige, som altid giver en hånd med, hvor der er brug for det. Museet har desuden en aktiv venneforening Heerups Venner, som støtter og følger museets arbejde.

Heerup Museum er medlem af Kunstkonserveringen, som er stiftet af danske kunstmuseer med det formål at styrke opsynet med og bevaringen af kunst. Kunstkonserveringen konserverer og restaurerer kunstværker og rådgiver omkring lys- og klimaforhold m.m.