DECEMBRISTERNE 

Decembristerne blev stiftet i 1928 som et alternativ til allerede eksisterende sammenslutninger og ud fra et ønske om at balancere en stærk kollektiv udstillingsform med friheden til individuel kunstnerisk udfoldelse. Det polyfone udstillingsfællesskab afholdt oprindeligt udstillinger i december måned, hvilket gav dem deres distinkte navn.

Efter Høstudstillingens opløsning blev Heerup i 1949 medlem af Decembristerne, og i løbet af 1950erne kom endnu flere medlemmer til sammenslutningen, der på den tid også talte kunstneriske enere som Mogens Zieler og Anna Klindt Sørensen. I Decembristerne var der ikke opslidende teoretiske diskussioner eller noget erklæret program, og Heerup fandt en dyb glæde ved dette udstillingsfællesskab, der kunne rumme hans mangfoldige virke som maler, billedhugger og grafiker.  

Gennem fire årtier skabte Heerup med sin stærke og genkendelige streg et væld af værker til Decembristerne, heriblandt en lang række udstillingsplakater og katalogforsider, der afspejlede både hans folkelighed og glæde ved motivets magt. Heerup udstillede med Decembristerne helt frem til sin død i 1993 og var en af sammenslutningens mest elskede og trofaste kunstnere.