DET BESVÆRLIGE MODERSKAB

Gudrun Hasle kredser i mange værker om det at blive mor og især det, der kan føles som svært og besværligt ved mo­derskabet. Hun sætter ord på tabuer som usikkerhed, angst og frustration og lader negative oplevelser og følelser eksistere side om side med glæden og beskyttertrangen. Hun rusker dermed godt og grundigt op i den traditionelle kulturelle opfattelse, hvor graviditet, fødsel og moderskab enty­digt fremstilles som lykkelige begivenheder.

I denne podcast fortælles der om Hasles malede digt på museets væg Jeg er mor (nr. 19) og hendes værker Jeg føler mig fanged og Tykke Mor (nr. 2).