HØSTUDSTILLINGEN (1934-1949)

I 1930erne opstod flere markante kunstnersammenslutninger, der fik stor betydning for udviklingen af den spontan-abstrakte kunst i Danmark. De nye kunstnerdrevne sammenslutninger skulle skabe bedre udstillingsmuligheder for en ny generation af kunstnere. For Heerup fik især udstillinger med Linien (1934-39) og Høstudstillingen (1932-49) stor betydning.

Høstudstillingen, der oprindeligt var dannet af en række naturalistiske malere, fusionerede i 1936 med kunstnersammenslutningen Corner til Corner & Høstudstillingen. Heerup viste i 1941 og 1942 malerier og skulpturer sammen med Corner & Høst på Den Frie, og han stod i 1942 for udfærdigelsen af forsiden til udstillingskataloget. 

Forside til Høstudstillings katalog 1946 lavet af HeerupInden længe fik de abstrakte kunstnere større gennemslagskaft i fællesskabet, men udvidelsen skabte spændinger, der i 1942 førte til et brud i Corner & Høst samarbejdet. Fra 1943 til 1948 udstillede Heerup, der var en central skikkelse i kredsen af spontant-abstrakte kunstnere, malerier og skulpturer sammen med Høstudstillingen. Heerup satte stor pris på fællesskabet i Høst og skabte både logoer, plakater og forsider til sammenslutningen. I 1949 gik Høstudstillingen i opløsning, og mange af gruppens medlemmer fortsatte deres virksomhed i CoBrA.