I dag lever mange herreløse katte i Danmark, hvilket også giver anledning til bekymring for deres velfærd. Hos Kattens Værn, som Heerup Museum har samarbejdet med i forbindelse med denne udstilling, er det tydeligt, at et stort antal katte lever under kummerlige forhold og er afhængige af menneskelig hjælp. Katteelskeren Heerup vidste, at når han først begyndte at fodre de mange katte, som dukkede op i haven, måtte han også tage ansvar for deres fortsatte trivsel, og han cyklede aldrig fra Kamstrupvej uden at have stillet mad og drikke frem til de små.

I Heerups maleri Hvid kat i træ har en kat forvildet sig op i et træ, og manden kigger opmærksomt på det lille væsen, der ikke kan – eller vil – komme ned fra de høje grene. Dette hverdagsmøde mellem menneske og kat skildres som et betydningsfuldt øjeblik og viser, at katten også kan have brug for en hjælpende hånd. I mange ombæringer skabte Heerup værker for dyreorganisationer som Kattens Værn og var også på den måde med til at skabe opmærksomhed om dyrenes vilkår.

Hvis du har lyst, kan du høre mere om, hvordan Heerup tog sig af kvarterets vilde og tamme katte i denne lydfil:

Du kan også følge temaet ”En hjælpende hånd” i udstillingen – kig f.eks. efter disse værker:

> Nr. 6 Heerup

> Nr. 10 Heerup

> Nr. 12 Heerup

> Nr. 41 Heerup

> Se fotos af Heerup med kattemad i montren