Målgruppe: 3.-6. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 800 kr. (375 kr. for skoler i Rødovre Kommune) 

Periode: 8. marts 2023- 2. august 2023

I forbindelse med udstillingen Blandt Træer udbyder Heerup Museum et værkstedsforløb for 3.-6. klasse med fokus på naturen og træet som kunstnerisk motiv, hvor klassen møder værker af Henry Heerup, Rune Bosse og Astrid Kruse Jensen og arbejder med at skabe deres egne personlige vindspil af naturmaterialer i det kreative værksted

Mennesket har altid søgt mod naturen for at mærke en forbindelse til sin omverden og føle sig som en del af noget større. I værkstedsforløbet Natur-vindspil indleder klassen med at besøge udstillingen Blandt Træer. Her møder de i udstillingen en række udvalgte værker af Henry Heerup, Rune Bosse og Astrid Kruse Jensen. Sammen snakker vi om, hvordan de tre kunstnere hver især forsøger at nærme sig en samhørighed med naturen gennem en undersøgelse af dens former. Vi diskuterer Heerups mange malerier af det gamle egetræ Ulvedalsegen, og hvordan de forandrer sig over tid. Vi undersøger også de indviklede træknuder, som Rune Bosse har fundet og taler om, hvordan træer ser ud, når de selv bestemmer formen. Undervejs finder vi inspiration hos de tre kunstnere til at finde nye måder, hvorpå vi kan sanse naturen.

Eleverne skal efterfølgende i det kreative værksted, hvor de hver især skal bygge et vindspil af naturens materialer. Vindspillet har i flere kulturer en lang tradition for at hjælpe mennesker med at føle en stærkere forbindelse til naturen ved at lytte til dets melodier i vinden. I nogle kulturer opfattes de endda som beskyttelse imod onde ånder. Ved selv at lave deres vindspil får eleverne mulighed for at mærke en stærkere forbindelse til naturen, ikke kun gennem høresansen, men også ved at betragte og mærke naturen i arbejdet med vindspillet. Vi indleder derfor værkstedsforløbet i museets egen have, hvor eleverne indsamler materiale til deres kreative opgave. Her skal de, ud fra samtalerne i udstillingen, undersøge materialernes forskellige kvaliteter og udvælge de former og figurer fra naturen, som taler til dem. De udvalgte materialer samles dernæst til en kunstnerisk komposition i form af et personligt vindspil, som kan tages med hjem og evt. hænges i et træ, der har en særlig betydning for klassen eller den enkelte elev.