Målgruppe: 7.-10. klasse

Varighed: 2 timer

Pris: 800 kr. (375 kr. for RK skoler)

Periode: 8. marts 2024 – 2. august 2024

I forbindelse med udstillingen Blandt Træer udbyder Heerup Museum et værkstedsforløb for 7.-10. klasse om naturen i kunsten med fokus på at omsætte inspirationen fra naturen som motiv og materiale til redskaber, unge mennesker i dag kan trække på i deres egen tilværelse. Vi arbejder med haikudigte, mandalategning og lermeditation. 

Værkstedsforløbet starter med en dialogbaseret omvisning i udstillingen Blandt Træer, hvor klassen sammen med en kunstformidler møder udvalgte værker af Henry Heerup, Rune Bosse og Astrid Kruse Jensen. Sammen snakker vi om, hvordan de tre kunstnere anvender naturen til at komme i kontakt med og udtrykke deres følelser og forbinde dem selv med den omgivende verden i al dens mangfoldighed. Undervejs finder vi inspiration i de strategier, som alle tre kunstnere anvender ud fra en dyb fascination af naturen som levende materiale, eksperimentelt laboratorium og eksistentielt frirum. Der er i billedsamtalen fokus på begreberne natur og kultur, og særligt taler vi om tempo, nærvær, forbundethed og nye forståelseshorisonter for en meningsfuld samhørighed med verden.

Efter omvisningen i udstillingen skal eleverne fordybe sig i forskellige kreative, kropslige og meditative øvelser, der har naturoplevelsen som omdrejningspunkt. Klassen laver indledningsvist en brainstorm i grupper på de følelser og forestillinger, de har om naturen, som dernæst skal omsættes til personlige haiku digte. Både Heerup, Rune Bosse og Astrid Kruse Jensen har arbejdet med digte i deres tilgang til naturen som materiale, og netop poesien udgør et fantastisk redskab til at forankre ord og oplevelser i en meningsfuld helhed. I den næste øvelse handler det om at lytte til naturens rytmiske og stemningsskabende lyde, mens eleverne hver især vælger et værk i udstillingen, de sætter sig foran og finder organiske former og mønstre i. Inspireret af hinduismens og buddhismens mandala-tradition overgiver vi os til det beroligende og intuitive arbejde med at tegne mønstre, der fokuserer tankerne og indkapsler universets og livets cyklus. Mønstrene skabes af eleverne selv i dialog med de udvalgte kunstværker og tegnes op med posca-tusser på papir, hvor også digtet indarbejdes. Til sidst afrunder vi forløbet med en lille ler meditation, hvor klassen ’ælter’ deres følelser, kommer i kontakt med krop og sjæl og oplever, hvordan et fysisk og naturligt materiale kan give både jordforbindelse og mental ro.