MADONNA OG DET MYTISKE MODERSKAB

Moderfiguren er hos både Hasle og Heerup væsensforskel­lig fra den hellige madonna. Mens den hellige mor skal være hengiven og opfordre til kristen tro, er Heerups kvinder symbol på frugtsommelighed og en skabende kraft, men samtidig jordbundne; og hos Hasle er overskud og hengi­venhed sat til side for de oplevede øjebliksbilleder i rollen som mor.

I denne podcast kan du høre om Heerups sten­skulptur Livmoder (nr. 4), Hasles billedtæppe (nr. 9) samt Heerups maleri Frugtbarhedens Allegori (nr. 18) og Hasles hvide stofskulptur (nr. 17).