Gudrun Hasle & Henry Heerup
- Det vi skaber

-

Et par vidt spredte kvindeben afslører en mørk oval åbning, æggestokke jonglerer lystigt med lysende hvide æg, og midt i livmoderens runding ses et elskende par. Den danske kunstner Henry Heerup (1907-93) lægger ikke fingrene imellem, når han fortæller om et af sine yndlingsemner; det nye liv og den skabende kvinde. Som beskuere er vi på en gang inde i og uden for den frugtbare kvindekrop. 

I tæt samarbejde med samtidskunstner Gudrun Hasle (f. 1979) tematiseres og problematiseres, i Heerup Museums kommende særudstilling, gengivelsen af særligt den reproduktive side af kvindekroppen. Med stor nysgerrighed undersøger Hasle den ældre kunstner Heerups symbolik omkring foster og livmoder og lader dette smitte af på en række nye værker skabt specielt til udstillingen. 

Hasle har et særligt godt blik for de mere abstrakte Heerup værker, som indeholder delvist genkendelige og forenklede dele af kvindekroppe. Gennem værker betegnet som ”kortlægninger” har Hasle selv i en årrække arbejdet med en særlig kropslig transparens, hvor tanken er fysisk synlig som ord på kroppen, og hvor foster og blodbaner står skarpt aftegnet uden på huden.  

Heerup havde en særlig interesse i kvinden som et skabende væsen. Ja, ofte fungerer den gravide, fødende, undfangende kvinde som selve det livgivende princip i hans værker. Når Gudrun Hasle i sine værker inddrager og gengiver sig selv som skabende menneske – forstået som såvel gravid kvinde som kunstner – skaber det en særlig resonans i forhold til Heerup, idet han 50 år forinden lod den livgivende kvinde stå parallelt og i tæt kontakt med den skabende kunstner.

Med Gudrun Hasle og Henry Heerups væsensforskellige afsæt i både køn, alder og samtid åbner udstillingen muligheden for en anderledes differentieret og subtil stemme i den aktuelle diskussion om køn og krop. En stemme, der ikke fokuserer på en forsimplet mand-kvinde dikotomi, men i stedet retter vores opmærksomhed mod kulturelle og strukturelle tankesæt, alle kan være/er påvirket af.