Det vi skaber
- Hasle & Heerup

-

Forårets store særudstilling på Heerup Museum præsenterer en anderledes visuel dialog mellem Henry Heerup (1907-93) og samtidskunstner Gudrun Hasle (f. 1979) centreret omkring moderskab og skabelsen af nyt liv i kunsten. Via helt nye værker lavet specielt til udstillingen undersøger og udfordrer Gudrun Hasle Henry Heerups ikoniske madonnafremstillinger og livmoder- og fosterformer, alt imens dette møde mellem generationer inviterer til refleksion over nye som gamle forestillinger om moderskab, familie, køn og krop.

FOKUS PÅ INTIMITET OG IDENTITET

En stor del af Heerups kunstneriske produktion kan ses som en hyldest til kvinden og det nye liv, der på én gang er barnet i morens mave og nyskabelser i kunstnerisk forstand. I udstillingen DET VI SKABER – HASLE & HEERUP optræder netop en lang række af Heerups mor og barn- og familieskildringer, der tidligt blev set som en central del af hans billedunivers. Motiver og erfaringer fra hverdagens intime rum spirede frem som kunstneriske udsagn i takt med, at Heerup selv stiftede familie, og barnets umiddelbare væren i verden blev omdrejningspunkt for hans egen fantasifulde skaberkraft og kunstneriske identitet.

Heerup var både begejstret over barnets frie og nysgerrige tilgang til verden og optaget af menneskelivets cyklus generelt. Et nyt liv, der kommer til verden, er en livsændrende begivenhed for den enkelte familie, men i et bredere perspektiv er det også en fysisk proces og en almenmenneskelig erfaring, hvilket Heerup synliggør både ved hjælp af genkendelige frugtbarhedssymboler og stiliserede motiver fra biologiens verden som f.eks. livmødre og æggestokke. Selve skaberprocessen bliver dermed tematiseret på flere niveauer af Heerup, der også på tidstypisk vis inddrager det nye liv i et humanistisk perspektiv – som et håbefuldt billede på en ny begyndelse, hvor barnet lige som kunstneren er fri til at forestille sig verden på nye alternative måder.

DEN KOMPLEKSE KVINDE

Fælles for Henry Heerup og Gudrun Hasle er, at de skaber kunst ud fra hverdagen og egne erfaringer; de har kunsten helt tæt inde på livet, og deres liv er i deres kunst. Med stor åbenhed inviterer Hasle og Heerups kunst os derfor ind i billedrum, der på én gang er private og offentlige, og hvor det glædelige og det smertefulde ved moderskabet og skabelsen af nyt liv bindes sammen. Men hvor Heerup ofte omsætter sine personlige erfaringer til en mere universel fortælling om livets mirakel, så er Gudrun Hasle kendt for at sætte fokus på de følelser og oplevelser, som kan være problematiske i den forstand, at de falder uden for normerne for, hvordan vi oplever, gengiver og taler om moderskab og graviditet i dag.

Som kvinde, kunstner og mor er Hasle ikke bange for at dokumentere det angstfyldte og besværlige ved moderskabet, og hun gør det med et yderst skarpt blik for, hvordan hendes egen historie fletter sig ud og ind af en historisk og kulturel forståelse af moderskabet. Med referencer til såvel 1960 og 1970ernes som nutidens feministiske bevægelser trækker hun beskueren helt tæt på kvinden, f.eks. ved at bruge sin egen krop som motiv, inddrage symboler fra kvindekampen og anvende tekstile teknikker som broderi, der i mange år blev forbundet med kvinders hjemlige sysler og håndværkstraditioner uden for finkulturens felt. Også ved at være åben omkring sin egen ordblindhed og anvende dette i sin kunstneriske praksis, får hun sat ord på følelser af sårbarhed og fejlbarlighed, f.eks. via intime og hudløst ærlige broderede udsagn som: ”Jeg er bange for at jeg kvæler dig. Med alt min kærlighed. Jeg er bange for at du går i styke med min afvisning.”

Som et modbillede til Heerups hyldest til den frugtbare kvinde insisterer Gudrun Hasle på at involvere beskueren via såvel store rumlige installationer som deltagelsesbaserede projekter for at nuancere blikket på kvinden og kvindekroppen i kunsten som i samfundet og åbne en samtale om præstationsræs og perfekthedskultur samt det komplekse følelsesliv, som kendetegner vores samtid.

UDSTILLINGSKATALOG & ARTIST TALK

I dialogen mellem Hasle og Heerup får det højaktuelle emne moderskab og skabelse af nyt liv andre og hidtil oversete nuancer med plads til både kvinden og mandens oplevelser.  DET VI SKABER er en udstilling, der ønsker at aktualisere Heerups kunstneriske virke ved at skabe dialog om såvel formgivning og proces som symboler og forestillinger om det at være mand, kvinde, forælder og ikke mindst skabende kunstner. Via sammenstillingen af to kunstnere, der begge forstår fortællingens kraft og arbejder nysgerrigt på tværs af materialer, inviteres du til at gå på opdagelse i værker fra private og offentlige samlinger, hvor livets og kunstens kontraster foldes ud i spændingsfeltet mellem krise og kærlighed.

Der udgives et rigt illustreret katalog, som åbner udstillingens tema yderligere op ved hjælp af bidrag fra museumsleder på Heerup Museum, Anni Lave Nielsen, kunsthistoriker Rikke Bülow og ikke mindst forfatter Dy Plambeck, der står bag den prisbelønnede roman ”Til min søster”, et hovedværk i den aktuelle moderskabsdebat.

Pressefotos kan downloades via Dropbox.