Heerup & Cobra

-

18. september 2015 åbner Heerup Museum særudstillingen Heerup & Cobra, der sammenstiller malerier og skulpturer af bl.a. Henry Heerup, Egill Jacobsen, Carl-Henning Pedersen og Ejler Bille. Værkerne fortæller til sammen historien om COBRA sammenslutningens udvikling i tiden efter 2. verdenskrig og stiller for første gang skarpt på netop Henry Heerups rolle i COBRA og hans unikke bidrag til en mere spontan og legende kunst.

Var Heerup avantgarde?

På mange måder var Henry Heerup (1907-93) et levende eksempel på dét, den europæiske kunstnersammenslutning stræbte efter: det frie legende menneske, der spontant udfolder sit liv i kunsten og nedbryder grænserne mellem levet liv og værk. Alligevel vil mange tøve med at betegne ham som avantgarde. Det bliver der nu lavet om på: i efteråret 2015 udkommer antologien Heerup og avantgarden, en forskningspublikation der har affødt hele 3 sideløbende udstillinger om Heerups eksperimenterende og avantgardistiske træk i udvalgte kunsthistoriske sammenhænge. Heerup Museum glæder sig til at åbne dørene til Heerup & Cobra og dermed endnu et kapitel i fortællingen om Heerups originalitet og kunsthistoriske betydning og spændvidde.

Al kunst bør være folkelig

Dannelsen af den europæiske kunstnergruppe COBRA (1948-51) markerede kulminationen på tyve års frugtbar kunstnerisk udvikling i Danmark. Med afsæt i store internationale forbilleder som Picasso og Kandinsky samt ikke mindst den franske surrealisme opstod en ny energi og formforståelse på den danske kunstscene i 1930’erne, som i det efterfølgende årti skulle nedbryde grænser i mere end én forstand. Med 2. verdenskrigs isolering af de enkelte landes kunstneriske kræfter blev forholdet mellem det nordiske og det internationale et centralt omdrejningspunkt, og efter krigen blev det nærmest et dansk varemærke i COBRA sammenhæng, at tidligere tiders kunst også kunne have noget at sige i en moderne sammenhæng.

Heerup ønskede tidligt at etablere en forbindelse mellem det ornamentale billedsprog og hverdagen. Han havde siden begyndelsen af 30’erne på original vis omformet grove granitblokke til fantasifulde former og figurer –  samtidig havde han skabt debat med sine nyskabende “skraldemodeller”, hvor hverdagens kasserede genstande forvandledes til udsagn om menneskets tilværelse og tankesæt. Den danske hverdag og den danske kulturarv /historie forekom livet igennem relevant for Heerup og særligt i Cobra sammenhæng fandt de genklang. “Al kunst er folkelig”, lød det fra Heerup. ”Kunsten må have nationale rødder og et internationalt liv”, skrev Christian Dotremont senere i Le Petit Cobra. Hos begge kunstnere var kunsten et fælles anliggende, og ikke blot forbeholdt de få. Udstillingen Heerup & Cobra viser, hvordan Heerups kunstneriske fascination af vikingetidens og middelalderens formsprog og motivverden trak dybe spor i COBRA på tværs af teoretiske uenigheder og forskellige kunstneriske udtryk.

”Lidt af en bastard”

Heerup blev dog aldrig rigtig indskrevet i COBRA-fortællingen. Han deltog i de to store COBRA udstillinger Exposition Internationale på Stedelijk i Amsterdam (1949) og Exposition d’Art Experimental på Palais des Beaux-Arts i Liège (1951) samt i en lang række vandre- og galleriudstillinger i COBRA-regi, men han underskrev aldrig COBRA manifestet og tog heller ikke del i Bregnerød konferencen i 1949. Men han var en nær ven af flere af bevægelsens medlemmer, som han havde kendt og udstillet med siden starten af sin karriere.

Mange ønskede sig igennem årene en plads i “Cobra-solen”, men adspurgt om han så sig selv som COBRA kunstner, svarede Heerup uhøjtideligt, at han vel mere “var en slags bastard” i den sammenhæng. Heerup & Cobra sidestiller Heerup med de øvrige kunstnere i sammenslutningen, og ligestiller desuden hans malerier med hans skulpturer etc.

Heerup vægtede dog kunstens folkelighed, og dermed dens forbindelse til beskueren, højere end maleriets formmæssige udvikling, og mens Asger Jorn, Ejler Bille, Carl-Henning Pedersen og andre gradvist opløste motivet, gik Heerup den modsatte vej og lod sine hverdagslige fortællinger fremhæve af en markant konturstreg. Figurationen og genkendeligheden, ”motivets magt,” som han formulerede det, var i hans øjne afgørende for at gøre kunsten folkelig, et mål der havde fulgt de danske avantgarde-kunstnere siden deres debut i 1930’erne, og som kulminerede i Cobra-gruppens efterfølgende store popularitet.

Værker i udstillingen

Heerup & Cobra består af blandt andet malerier, grafik, collager, objekter og skraldemodeller, granitskulpturer, plakater og installationer. Nogle af værkerne tilhører Heerup Museum, men størstedelen af de medtagne værker lånes fra offentlige og private samlinger i Danmark og udlandet. Følgende kunstnere er repræsenteret i udstillingen: Henry Heerup, Asger Jorn, Karel Appel, Carl-Henning Pedersen, Else Alfelt, Egill Jacobsen, Sonja Ferlov, Corneille, Mogens Balle, Ejler Bille, Pierre Alechinsky og Erik Thommesen.