Heerup Genopført
af unge

-

Heerup Museum og Regionale Kunst Fællesskaber har den store fornøjelse at byde unge med-kuratorer velkommen til planlægning af sommerens populære Heerup udstilling. De unge, der alle er tilknyttet Springet og Headspace i Rødovre, vil gennem de næste måneder dykke dybt ned i museets samling af Heerups tegninger, malerier og skulpturer med mere og hente sjældent sete Heerup værker frem fra kroge og kasser. De vil i overført betydning afstøve netop de Heerup værker, de synes er allermest spændende og skabe en anderledes og inspirerende sommerudstilling sammen med museets professionelle personale.

Heerup havde en stærk performativ side, der kom til udtryk, når han f.eks. tog nissehuen på, gav en melodi på blokfløjten eller på anden vis opførte en ofte humoristisk handling, der tilsatte humor og leg til hverdagen. Med sin uhøjtidelige tilgang til kunsten insisterede han på kunstens demokratiske potentiale og på, at vi alle kan bidrage positivt ved at skabe ud fra vores fantasi. Denne opfordring gives hermed videre til de unge i GENOPFØRT.

Med udstillingen GENOPFØRT tager vi fat i tanken om Heerups liv og værk som en sammenhængende helhed – en form teaterstykke, som unge i dag kan dekonstruere og genfortælle på deres egen måde. Ideen om at lade historier og ting genopstå var helt central for Heerup, når han blandt andet skabte kunst ud af gamle ting. Som ung mand skrev han således i tidsskriftet Linien en opskrift på, hvordan man laver skraldekunst: ”Kom Børn, Jeres Smadrede Legetøj Genopstår som IdéVisioner”. I udstillingen GENOPFØRT lader de unge Heerups værker genopstå og genopføre i en ny og anderledes forestilling, som i lige så høj grad spejler de unges visioner for livet, som de spejler Heerups.

Udstillingen GENOPFØRT falder i to dele: Fra d. 22. juni – 18. august viser vi de Heerup værker, de unge har udvalgt og ”afstøvet” med deres tanker om Heerup og kunsten. Fra d. 19. august til d. 4. september lægger de unge et ekstra lag på denne særlige udstilling med værker, de selv har skabt. De unges samtidsværker integreres på bedste vis mellem den ældre kunstner Heerups malerier, tegninger og skulpturer.

Vejledt af tre unge kunstnere fra Regionale Kunst Fællesskaber vil de unge deltagere skabe deres egne værker inspireret af mødet med den ældre kunstner og hans motiver. Denne ung-til-ung workshop vil, helt i tråd med Heerups livsindstilling, have fokus på gensidig inspiration og ligeværd i både proces og udstilling. De unges kunstneriske arbejde vil indebære et par benspænd, som både dikterer et bestemt format og at der tages afsæt i det/de valgte Heerup værker fra samlingen. Dermed håber de unge kunstnere at sætte kreativiteten i gang og puffe til skaberglæden – også hos dem der ikke er så trænet i at arbejde kunstnerisk.

Fernisering med de unges værker finder sted torsdag d. 18. august kl. 17, og alle er velkomne.

GENOPFØRT er et samarbejde mellem Heerup Museum, Springet, Headspace og Regionale Kunst Fællesskaber. Udstillingen vises på Heerup Museum sommeren over, og unge under 21 år kommer gratis ind på museet i udstillingsperioden.