Heerup i midten

-

10 markante samtidskunstnere har besøgt Heerup Museum. På tværs af materialer og metoder har de fået fri adgang til museets samling og specialviden, og hver især har de peget på Heerup værker, som de fandt særligt interessante. Deres kuratering danner en cyklus af nye blikke, som er udgangspunkt for efterårets store særudstilling Heerup i Midten, og resultatet er en overraskende selektion af både nyskabende og mere kommercielle værker samt ti helt nye kunstneriske bud på, hvad man kan lære af Heerup i dag. Heerup Museum er stolte over at præsentere disse unge kunstneres forestillinger og fantasier om Heerup anno 2013 i dialog med et enestående udvalg af Heerup værker.

Mindre idéer og mere sjæl!

Måden, vi ser Heerup på, ændrer sig hele tiden. Hans omfattende produktion spænder over mere end 70 år, og de medvirkende kunstnere i Heerup i Midten har alle taget afsæt i forskellige aspekter af Heerups originalitet. Billedkunstner René Holm er f.eks. imponeret over Heerups livslange engagement i kunsten. ”Mindre idéer og mere sjæl” erklærer han, og fremhæver behovet for altid at have noget af sig selv med i kunsten. Heerups livsfortælling har netop altid været foreviget i hans værker med både fantasi, humor og ærlighed, og for mange er hans skæve og personlige tilgang til den kunstneriske metier afgørende. Julie Nord fremhæver da også enerens væsen som inspirerende og befordrende for kunsten. Selv bidrager hun med tre fantasifulde værker, hvis symbolske referenceramme i lighed med Heerups opstår i et krydsfelt af barndom og voksenliv.

Udstillingens medvirkende kunstnere har alle i tidens løb stiftet bekendtskab med Heerups kunst, og minderne herom spiller en vigtig rolle både hvad angår kurateringen og udformningen af deres eget kunstværk til Heerup i Midten.

Hverdagssymboler og dødsfrugter

”Jeg er som så mange andre vokset op med Heerup og laver symboler uden, at jeg egentlig vil det,” fortæller billedkunstner Frodo Mikkelsen, som er medinitiativtager til Heerup i Midten. Han og de andre medvirkende kunstnere har i høj grad fæstnet sig ved Heerups karakteristiske symbol- og formsprog, og den motiviske gentagelse kan på ingen måde siges at være et levn fra fortiden. Til udstillingen har Mikkelsen f.eks. kreeret to støbte opsatser med kranium med titlen ”Dødsfrugter,” som refererer til både Heerups tematisering af liv og død samt mere generelle æstetiske og historiske overvejelser omkring dødssymbolik. Også Kaspar Bonnén er interesseret i symbolernes funktion og betydningsmæssige udvikling, hvorfor han også anvender såkaldte ”hverdagssymboler” i sin kraftfulde kunst.

Den motiviske gentagelse er som sådan betydningsfuld også i samtidskunstens tanker om erindring og erkendelse, hvor også nostalgien kan spille en rolle. Morten Hemmingsen har i kraft af sin fascination af Heerups traditionelle mors dag-platter f.eks. skabt et legesygt installationsværk med titlen ”Mor er den bedste i verden”, hvor illusionen om det keramiske udtryk er i centrum.

Kort sagt er referencerne mellem kunstnerne og Heerup mangfoldige. Nogle hæfter sig ved motivets genkendelighed, andre vælger at skabe dialog med indholdet i et værk eller at digte videre på en fortælling, som Heerup engang satte i gang.

Heerup i Midten er i den forstand en øjenåbnende og tankevækkende udstilling af, om og med Heerup, hvor skitsetegninger, brugsgenstande og uomgængelige højdepunkter fra hans produktion kommunikerer side om side med modige og eftertænksomme samtidsværker af alt fra glasfiber, bronze, og træ til maleri og tegning m.m. Som sådan er udstillingen et led i aktualiseringen af eneren Henry Heerup samt et vidnesbyrd om både hans kunsthistoriske betydning og hans stadige plads i såvel kunstneres som beskueres hjerter.