Linjen
- Haring, Heerup, HuskMitNavn, Penck & Retna

-

LINJEN var en særudstilling kurateret af kunstsamler Jens-Peter Brask i samarbejde med Heerup Museum. Udstillingen tog afsæt i en lang række sort-hvide grafiske værker, der bandt så forskellige kunstnere som Keith Haring(USA), Henry Heerup(DK), HuskMitNavn(DK), A.R. Penck(D) og Retna(USA) sammen og tillod overraskende indholdsmæssige sammenhænge at træde frem mellem de ofte let aflæselige figurer og den håndgribelige symbolik.

Trods Heerups ihærdige iscenesættelse af kunsten, som selvsåede planter i forstadshaven, var hans billeder og skulpturer produkter af storbyen med skraldemanden, lirekassemanden og menneskelige relationer i centrum. Det gjorde ham dog ikke til gadekunstner i nutidig forstand. Hans tids oprør var et andet – blandt andet et frugtbart sammenstød eller møde mellem tilsyneladende ulige størrelser. Udstillingen Linjen – Haring, Heerup, HuskMitNavn, Penck og Retna på Heerup Museum 2016 var et sådant møde, og det var en stor glæde at vise Heerup i sammenhæng med så prominente gæster.   

”Hele verden har brug for optimister”, skrev Heerup på en note, og på hver deres måde insisterer de deltagende kunstnere på at skabe sammenhæng og mening i en kaotisk og ofte uoverskuelig verden. Med humor blinker de til os og inviterer til refleksion over linjer og værdier i vores eget liv. Med Keith Harings ord: ” Drawing is still basically the same as it has been since prehistoric times. It brings together man and the world. It lives through magic.”

En udtalt glæde ved det ornamentale var et af flere bindeled mellem de udstillede værker. Ornamentet var ifølge Heerup grundlæggende en synlig forbindelse mellem kunsten og hverdagslivet. Flere af kunstnernes udtryk kan da også ses i mere kommercielle sammenhænge. Således blev Heerups værker gengivet af såvel HK som Evnesvages Vel, mens Retna har skabt designs til den canadiske sanger Justin Biebers seneste album, og HuskMitNavns karakteristiske motiver inden længe kan købes på Irmas kaffedåser. Det folkelige blev understreget af kunstnernes forbrug og genbrug af hverdagens motiver og symboler, hvorigennem de når byens store mængder af mennesker med deres kunst, uanset om den ses udtrykt direkte i gadebilledet som StreetArt eller, der er tale om grafiske værker, der bærer gadekunstens enkle linjer. 

Udstillingen Linjen var kurateret af kunstsamler og kunstkender Jens-Peter Brask, der selv, som Keith Haring og HuskMitNavn, var en del af graffiti- og skatermiljøet i 1980’erne. ”Jeg er stadig i dag meget betaget af Harings streg og kunst”, fortæller Brask, ”tilgængeligheden i denne form gør den særlig. Det er ’kunst til folket’. Udstillingen trak lige dele på Heerup Museums omfangsrige samling af linoleumssnit og Jens-Peter Brasks store viden om samtidskunsten. HuskMitNavn skabte til udstillingen et stort gavlmaleri, der gik i finurlig dialog med Heerups linoleumssnit og dannede bro mellem gadekunsten og museumsrummet.

Der blev udgivet et katalog med gengivelser af de udstillede værker sammen med dokumentation af den kunstneriske proces og tekst af Julie Quottrup Silbermann, Jens-Peter Brask og museumsleder Anni Lave Nielsen. Kataloget kan købes i Heerup Museums webshop.