Kategorier, ,

Henry Heerup og avantgarden

kr. 100

Tilbud

Denne antologi udforsker både de legende, folkekære dimensioner af Heerups produktion og de eksperimenterende avantgardistiske træk, der træder tydeligere frem, når de relateres til andre avantgardetiltag i perioden. Artiklerne går i dybden med forskellige begreber og tematikker, der bidrager til en mere kompleks forståelse af Heerups virke.

Antologien er blevet til i et samarbejde mellem tre museer; Heerup Museum, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og Sorø Kunstmuseum, der gennem relaterede udstillinger i 2015 - 2016 kaster hver deres nyfortolkende blik på Henry Heerups kunst og dens betydning i en nutidig kontekst. Antologien ledsager de tre udstillinger som en selvstændig forskningspublikation. Artiklerne reflekterer således udstillingernes generelle bestræbelser på at nytænke Heerup og tage hans produktion alvorligt i en avantgarde-teoretisk sammenhæng, mens enkelte af dem knytter sig mere direkte til udstillingernes tematikker.

199 s. Hardcover - ryg i blåt lærred. Format 26.5 × 20.5 cm