Kategorier,

træfald – rune bosse

kr. 250

På lager

Katalog til udstillingen Træfald på HEART Museum m. smukke installationsfotos

Kurator Katrine From om kataloget: 'Ønsket med katalogets samling af tekster, kombineret med Bosses egne digte, er at vise nogle af de forskellige vinkler, indgange eller udgangspunkter, der er til træernes og skovenes og verden. Hvad sker der, hvis vi ser nærmere på træernes delelementer og de processer, der holder dem i live? Eller hvis vi forbinder de to ting, og hvis vi ser ’bag’ træerne derind hvor vi finder ilt, netværk og trærøddernes familierelationer?

Teksternes forskellige udgangspunkter giver os ny viden, men endnu vigtigere giver de os indsigt i andre måder at opleve skoven og træerne på - måder at forstå forbindelserne mellem disse andre vinkler og vores egen oplevelse. I stedet for blot at betragte skoven i forsøget på at forstå hvad, hvordan og hvorfor, så giver de os mulighed for at kunne sanse og relatere til den og til vores omverden på helt nye måder. Måske kan vi også overføre vores viden om træernes indbyrdes liv til vores eget.'

Hæftet, 21 × 28 cm, 156 sider. HEART MUSEUM