LEGESIND
- Heerup, kunst & leg

-

Heerups univers er legende, så hvorfor ikke lege med?

Den danske kunstner Henry Heerup (1907-93) arbejdede livet igennem spontant, intuitivt og ”legende” både i maleri, grafik og skulptur. ”Mit Arbejde er Leg og Jeg Leger Gerne Hele Dagen”, proklamerede han så tidligt som i 1944 og forklarede derefter, at leg ofte alene ses som børns leg, men at han opfattede leg som ”en fri udfoldelse af noget, man har i sig; en livsytring”.

Leg er i Heerups optik tæt forbundet med at bruge sig selv i kunsten og at dyrke det umiddelbare og intuitive i den skabende proces. Med udstillingen LEGESIND ønsker Heerup Museum at undersøge Heerups forståelse af ”fri udfoldelse” – et begreb som på mange måder ligger til grund for hans kunstneriske udtryk. Dels ved at inddrage værker med leg som motiv, dels ved at vise værker, hvor Heerup har gjort sine værker tilgængelige for leg således, at man konkret kan lege med kunsten.

Legen og kunstens demokratiske potentiale

I lighed med sine kunstnerkolleger fandt Heerup stor inspiration i børns kreative udtryk, der ligesom anden ikke-akademisk visuel kultur dannede afsæt for det nye folkelige udtryk, de søgte. Kunsten skulle vokse ud af menneskelige relationer, og kunstnerne fandt stor inspiration i hverdagens liv, gadens motiver og den kulørte populærkultur. Leg blev i den sammenhæng opfattet som et opgør med de alt for snævre rammer, kunsten i starten af det 20. århundrede var havnet i bl.a. som resultat af akademiets stive skoling og museernes snævre indkøbspolitik. Kunsten var ifølge avantgarde kunstnere som Heerup blevet for velopdragen og tilbageskuende, og den kur, de anbefalede, var med alle midler at sætte fantasien fri!

Heerup opfordrede selv helt fra starten af sin karriere andre til at lege med. I forbindelse med sin debutudstilling på Den Frie Udstillingsbygning i 1934 opfordrede han f.eks. gæsterne til at lave kunst af skrald, ligesom han selv gjorde med ordene: ”Kom Børn, Jeres Smadrede Legetøj Genopstår som IdéVisioner”. Med legen som metode forsvinder den barriere, der ligger i at tilegne sig særlige kundskaber gennem træning og eftergørelse, og alle får på demokratisk vis lige tilgang til at lege såvel som til at bruge og skabe kunst.

Den spontant-abstrakte kunst inviterer til at lege med

Det var ikke mindst legens potentiale som bindeled mellem livet og kunsten, der tiltrak Heerup. Legen tager afsæt i hverdagserfaringer og udvikles af de, som leger. Desuden fordrer legen et stort nærvær, som gør lege-handlingen til noget i sig selv frem for blot et redskab for noget andet. Oversat til kunsten inddrog Heerup den kunstneriske proces i selve værket således, at den er synlig i det færdige værk og afgørende for oplevelsen af kunsten. Ved at spejle Heerups legende tilgang i den helt nye legeforskning skabes et nyt blik på Heerups kunstneriske metode.

Samtidig ønsker vi på Heerup Museum at arbejde for en mere åben og inviterende tilgang i formidlingen, som giver større mulighed for, at besøgende i udstillingen kan bidrage med egne erfaringer og lege med, bl.a. ved hjælp af specielt udviklede legedesigns lavet af Karen Juhl Petersen, som er uddannet play-designer fra Designskolen Kolding.

Med legen som tilgang interagerer vi med kunsten på en anderledes og mere aktiv måde – vi ikke blot ser og tænker, men handler og interagerer med kunsten og hinanden. Kom og leg med i særudstillingen LEGESIND, som ferniseres lørdag d. 17. september 2022.